top of page

Groepen in het VO, MBO & HBO

trommelstokken op trommel
Anker 1
Anker 2

Het positief beïnvloeden van groepsvorming                          

Wat levert onze workshop op?

* onderlinge relaties worden versterkt

* welbevinden van studenten wordt verhoogd

* positief effect op motivatie en leren

* ontwikkelkansen worden vaker benut door leerlingen

Trommelen als middel voor het versterken van het groepsklimaat

Het komt de groepsdynamiek ten goede als individuele groepsleden het gevoel hebben dat

zij een waardevolle bijdrage leveren aan de groep

en anderen hun bijdrage waarderen. Een activiteit ondernemen waarbij je uitgenodigd wordt om uit je comfortzone te gaan, zorgt ervoor dat individuele patronen in een groep zichtbaar worden. Door als groep verantwoordelijk te zijn voor een goed muziekstuk, is samenwerken

en luisteren naar elkaar van wezenlijk belang.

De hersenactiviteit wordt op een positieve manier gestimuleerd. 

 

FB_IMG_1670654433282.jpg

Judith in actie tijdens een workshop

bottom of page